jke fasiliti

Kemudahan/Fasiliti di Jabatan Kejuruteraan Elektrik:

 • 25 Bilik Kuliah
 • 1 Dewan Kuliah
 • 2 Makmal Prinsip Elektrik dan Teknologi
 • 3 Makmal Pengaturcaraan Komputer
 • 2 Makmal Baikpulih Elektronik
 • 2 Makmal Perkakasan Komputer
 • 2 Makmal Elektronik
 • 1 Makmal Telekomunikasi
 • 1 Makmal Komunikasi Data
 • 1 Makmal Pengukuran
 • 2 Makmal Projek
 • 1 Makmal Instrumentasi
 • 1 Makmal Automasi dan Sistem Kawalan
 • 1 Makmal Pendawaian Elektrik
 • 1 Makmal Sistem Kuasa
 • 1 Makmal Elektronik Kuasa
 • 1 Makmal CAD
 • 1 Makmal baikpulih Komputer
 • 1 Bilik Pembentangan Projek
 • 1 Makmal Hi-Tech
 • Bilik Server
 • Bilik Mesyuarat