SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN
POLITEKNIK KONVENSIONAL/METRO
PROGRAM PENGAJIAN LULUSAN SIJIL INSTITUT KEMAHIRAN

(1) DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus salah satu daripada Institut Kemahiran MARA berikut:

  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik & Industri)
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)

Pengajian Secara Sambilan
Syarat kemasukan:

Lulus Sijil Vokasional dan Teknikal / Kemahiran atau setaraf Tahap TIGA (3) yang berkaitan dan diiktiraf DENGAN minimum SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

 

(2) DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER)

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus Sijil Teknologi Kejuruteraan Komputer (Rangkaian) dari Institut Kemahiran MARA

Pengajian Secara Sambilan
Syarat kemasukan:

Lulus Sijil Vokasional dan Teknikal / Kemahiran atau setaraf Tahap TIGA (3) yang berkaitan dan diiktiraf DENGAN minimum SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

 

(3) DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus salah satu daripada Institut Kemahiran MARA berikut:

  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi)

Pengajian Secara Sambilan
Syarat kemasukan:

Lulus Sijil Vokasional dan Teknikal / Kemahiran atau setaraf Tahap TIGA (3) yang berkaitan dan diiktiraf DENGAN minimum SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.