SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN
POLITEKNIK KONVENSIONAL/METRO
PROGRAM PENGAJIAN LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

(1) DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat SATU (1) kepujian
3. Memiliki Sijil SKM Tahap 3 dalam salah satu bidang berikut:

 • EE-300-3: Pencantum Kabel Voltan Tinggi
 • EE-320-3:2012: Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Tiga Fasa
 • EE-322-3:2013: Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrikal & LED
 • EE-130-3: Juruteknik Kanan Alatan Kepersisan Elektrikal
 • EE-020-3: Juruteknik Semikonduktor
 • EE-060-3: Juruteknik Kanan Embedded System (Rekabentuk)
 • EE-103-3: Juruteknik Kanan Program Logik

4. Tidak buta atau buta warna atau rabun atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran

Pengajian Secara Sambilan
Syarat kemasukan:

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan DAN lulus SPM dengan SATU (1) kepujian.

 

(2) DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat SATU (1) kepujian
3. Memiliki Sijil SKM Tahap 3 dalam salah satu bidang berikut:

 • EE-021-3:2012: Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik
 • EE-020-3: Juruteknik Semikonduktor
 • EE-060-3: Juruteknik Kanan Embedded System (Rekabentuk)
 • EE-070-3: Juruteknik Kanan Paparan Elektronik Optikal (Rekabentuk)
 • EE-104-3: Juruteknik Kanan Pemprosesan Isyarat Digital (Rekabentuk)
 • EE-105-3: Juruteknik Kanan Rangkaian (Rekabentuk)
 • D-400-3 : Juruteknik Fiber Optik - Telekomunikasi
 • EE-200-3: Juruteknik Senggaraan Radar
 • EE-040-3: Juruteknik Kanan Frekuensi Radio Tanpa Wayar
 • EE-033-3: Juruteknik Kanan Rangkaian Akses Radio
 • EE-036-3: Juruteknik Kanan Rangkaian Frekuensi Radio
 • EE-035-3: Juruteknik Kanan Rangkaian Penghantaran Optik
 • D-030-3 : Personel Perhubungan (Elektronik)
 • D-217-3 : Juruteknik Telekomunikasi – Operasi Pengsuisan
 • D-200-3 : Juruteknik Telekomunikasi Tanpa Wayar
 • EE-037-3:2012: Packet Switch Core Network Implementation & Development (NID)
 • EE-038-3: Juruteknik Kanan Pengsuisan Litar
 • EE-032-3: Juruteknik Kanan (Pengsuisan 3G)

4. Tidak buta atau buta warna atau rabun atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran

Pengajian Secara Sambilan
Syarat kemasukan:

Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan DAN lulus SPM dengan SATU (1) kepujian.

 

(3) DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER)

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat SATU (1) kepujian
3. Memiliki Sijil SKM Tahap 3 dalam salah satu bidang berikut:

 • EE-020-3: Juruteknik Semikonduktor
 • EE-060-3: Juruteknik Kanan Embedded System (Rekabentuk)
 • EE-105-3: Juruteknik Kanan Rangkaian (Rekabentuk)
 • EE-103-3: Juruteknik Kanan Program Logik
 • EE-090-3: Juruteknik Kanan Antara Muka
 • EE-037-3:2012: Packet Switch Core Network Implementation & Development (NID)
 • IT-020-3:2013: Operasi Sistem Komputer
 • IT-030-3:2013: Perkhidmatan Rangkaian Komputer

4. Tidak buta atau buta warna atau rabun atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran