SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN
POLITEKNIK KONVENSIONAL/METRO
PROGRAM PENGAJIAN LULUSAN SIJIL POLITEKNIK

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus salah satu daripada Sijil Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia berikut:

  • Sijil KejuruteraanElektrik (Kuasa)
  • Sijil Kejuruteraan Elektrik (Petroleum)
  • Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kawalan)
  • Sijil Kejuruteraan Elektrik (Komputer)
  • Sijil Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)
  • Sijil Kejuruteraan Elektronik (Petroleum)
  • Sijil Kejuruteraan Elektrik (Perubatan)
  • Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

Pengajian Secara Sambilan
Syarat kemasukan:

Lulus Sijil Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Sijil Setaraf yang diiktiraf dengan Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) sekurang-kurangnya 2.0.