DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER)

Sinopsis Program

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) telah direkabentuk meliputi pelbagai disiplin semasa yang luas dalam bidang Kejuruteraan Elektronik, dengan pengkhususan tambahan elektronik yang berasaskan teknologi komputer. Asas elektronik yang meluas yang merangkumi Kuasa, Telekomunikasi, Kawalan, Instrumentasi dan Komputer mampu melahirkan graduan yang serba boleh, dan dalam masa yang sama menekankan bidang pengkhususan.

Graduan-graduan ini bakal berkhidmat dalam bidang Teknologi Komputer. Penggunaan elektronik dalam peralatan berasaskan komputer hari ini memerlukan juruteknik mahir dan terlatih. Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) Jabatan Pendidikan Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia melengkapkan graduan dengan kemahiran teknikal yang diperakui dan diiktiraf yang diperlukan dalam bidang pengkhususan.

Prospek Kerjaya

Program ini menyediakan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang kejuruteraan elektronik dengan pengkhususan dalam komputer. Pengetahuan dan kemahiran yang pelajar perolehi daripada program ini akan membolehkan mereka untuk mengambil bahagian dalam pasaran kerja sebagai:

  • Juruteknik Komputer
  • Juruteknik elektronik
  • Pakar teknikal
  • Juruteknik Elektrik, Elektronik dan Komputer
  • Penolong Jurutera
  • Eksekutif Pemasaran
  • Bekerja sendiri

Muat Turun Poster DTK