objektif

 

  • Memberi pendidikan dalam bidang kejuruteraan elektronik, elektronik komputer dan elektrik mengikut kurikulum yang terancang, seimbang dari aspek teori, praktikal dan rohani
  • Menghasilkan tenaga kerja separa professional dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik yang mahir serta berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab bagi memenuhi sektor awam dan swasta selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara.